Tugiteenused

| EelkoolTallinna Mustamäe Gümnaasiumis töötab koolivalmidust toetav EELKOOL  6 - 7 aastastele lastele.Eelkooli eesmärgid on:
  1. aidata last ette valmistada kooli astumiseks ning seal edukaks toimetulekuks;
  2. anda lapsele eakohaseid algteadmisi põhiainetes;
  3. aidata lastes arendada iseseisvust, initsiatiivi ja eneseusaldust;

Eelkooli tunnid toimuvad üks kord nädalas.

Õppetöö oktoobrist aprillini. Koolivaheajal ja riiklikel pühadel tunde ei toimu.

Kavas on 4 tegevustundi, kus loetakse, kirjutatakse, arvutatakse, lauldakse ja arendatakse käelist tegevust. Tundide vahel on mängupausid.

Õppetöö on tasuline.

Õppeaasta lõpul saab laps tunnistuse.

Õppesisu:


Õppekava on koostatud järgides Haridusministeeriumi poolt kehtestatud alushariduse raamõppekava. Lähtume põhimõttest, et lapsed omandavad teadmisi kõige paremini olles aktiivselt kaasatud õppetegevusse. Peame oluliseks lapse loomuliku huvi püsimist ja eduelamuse saavutamise võimalust.

Eelkooli töös osalemiseks palume eelnevalt registreeruda. Registreerimine kestab, kuni on kohti.

Olete oodatud!