Dokumendid

| COVID-19 leviku tõkestamine


Koroonaviiruse levik ja haridusvaldkond: juhised

Koroonaviiruse leviku tõkestamise olulised ennetusmeetmed koolis:

 1. Kooli fuajees ja õpperuumides on tagatud käte hügieeniks desinfitseerimisvahendid, valamutega klassiruumides, sööklates ja tualettruumides on olemas kätepesuvahendid, ühekordsed paberrätikud.
 2. Õpilasi ja personali informeeritakse kätehügieeni vajadusest: käsi tuleb pesta sooja voolava vee ja seebiga vähemalt 20 sekundit. Kui kätepesuvõimalust ei ole, siis kasutada alkoholipõhist käte desinfitseerimisvahendit. Noorematele õpilastele näitab õpetaja õige kätepesutehnika ette.
 3. Vähendame erinevate gruppide kokkupuutumist nii palju kui võimalik.
  • vahetundides soovitame õpilastel väljuda koolimajast. Avatud on peauks, ja mõlemad kõrvaluksed. Väljumisvõimaluse kiirendamiseks ei nõua kool sügisel vahetusjalanõusid ja lubab soovi korral klassi kaasa võtta üleriideid
  • söögivahetundides on toit kaetud klassidele lauale, üks vanuseaste saab toidu lindilt.
  • Üritusi kavandades kaalume nende vajalikkust ja maandame viiruse leviku riske, korraldades ürituse hajutatult ja väiksemates rühmades.
  • Õppekäike ja ekskursioone soovitame korraldada klasside või rühmade kaupa.
  • Välisreisid ja rahvusvahelised üritused on soovitame edasi lükata. Tulles välisreisilt riigist, kus nakkuskordaja on 16 või enam, tuleb jääda kaheks nädalaks eneseisolatsiooni. Ajakohase info riikide ja liikumispiirangute kohta Eestisse saabujatele leiab Välisministeeriumi kodulehelt: https://vm.ee/et/teave-riikide-ja-karantiininouete-kohta-euroopast-saabujatele.
 4. Koolimajas toimib ventilatsioon
 5. Iga päev teostatakse, pestakse erinevad pinnad (pingid, lauad, ukselingid, lülitid jm) tõhusalt nõuetekohaste pesemis- või desinfitseerimisvahenditega.
 6. Juhendatakse õpilasi hingamisteede hügieeni osas: kui aevastatakse või köhitakse, siis tuleb katta oma suu ja nina ühekordse salvrätikuga ning visata siis see kohe prügikasti ja puhastakse seejärel käed. Kui ei ole salvrätikut, siis kasutada oma varrukat (küünarvarre osa), aga mitte paljast kätt.
 7. Koolis käivad vaid terved õpilased ja personal, haigusnähtudega tuleb jääda koju. Õpetajatel on õigus saata haigusnähtudega laps koju.
 8. Inimestevaheliste kontaktide vähendamiseks palume lastevanematel ja kooliga mitte seotud isikutel koolimaja ruumidesse mitte siseneda. Vältimatul vajadusel sisenedes pöörduda valvuri poole.


Koroonaviiruse leviku kolm stsenaariumi
Roheline stsenaariumViiruse levik on kontrolli all, lisanduvate nakatunute hulk ööpäevas on madal. Kool on avatud, toimub tavapärane õppetöö. Järgitakse üldisi hügieenireegleid ja võimalusel hajutamise nõudeid.


Kollane stsenaariumRiigis on kehtestatud hädaolukord või on mitmeid piiranguid viiruse leviku tõkestamiseks. Kool on avatud, kuid vajalik on kontaktõppes olevaid õpilasi hajutada nii, et kooli täituvus on kuni 50%. Kontaktõpe tagatakse esmajärjekorras põhikooli I ja II astme õpilastele ning hariduslike erivajadustega õpilastele. Õpilaste füüsiliste kontaktide vähendamiseks on korraldatakse õppetöö hajutatult vastavalt võimalustele.


Punane stsenaariumRiigis on kehtestatud eriolukord. Kool on suletud ja õpilased on viidud distantsõppele, osaline kontaktõpe toimub vaid vajaduspõhiselt hariduslike erivajadustega õpilastele eelnevalt läbimõeldud kava ning kõiki osapooli puudutavate kokkulepetega.

Õppetöö korraldamine koolis erinevate stsenaariumite korral on kirjas COVID-19 TÕKESTAMISE PLAANIS

Tallinna Mustamäe Gümnaasiumi õpilasele
Kui tunned, et seoses distantsõppe ja sellega muutunud elukorralduses kaasnevate pingetega on raske hakkama saada ning stress on kuhjunud, siis järgnevalt on välja toodud võimalused (infoliinid, veebinõustamine jne), kuhu saab alati pöörduda.

Võid alati julgelt ühendust võtta ka kooli tugispetsialistidega: Rita Kosapoeg (sotsiaalpedagoog), Raili Vahermägi (koolipsühholoog 6.-12. klassid), Laura Pere (koolipsühholoog 1.-5. klassid). Kontaktid leiad kodulehelt.

Abi ja tugi vaimse tervise probleemide korral:

 • Lasteabi infoliin 116111 – lasteabi telefoniga saab ühendust võtta ööpäevaringselt, helistamine on tasuta ja anonüümne. Telefon 116 111, e-post info@lasteabi.ee, veebivestlus kodulehelt www.lasteabi.ee („Küsi abi“ või „Alusta vestlust“), lasteabi äpp (otsisõna „lasteabi“).
 • Vaimse tervisega toimetulek kriisiperioodil: https://peaasi.ee/
 • Vaimse tervise häire korral aitavad erinevad nutilahendused/äpid. NT. http://enesetunne.ee/; Äpid: Vaikuseminutid, ”Deprest vabaks!”, „Tee nii!“; „Une monitor“;
 • Noortel soovitatav liituda FB-s sellise kogukonnaga nagu Eesti Noorte Vaimse Tervise Liikumine (leia Facebookis või https://envtl.ee/). Liikumisse kuuluvad noored ja professionaalid, kellel on kas endal või lähedasel kogemus vaimse tervise häiretega ja seeläbi toetatakse üksteist kas läbi veebipesa või siis praegusel ajal 2x nädalas virtuaalsete vestlustubade kaudu.
Infotelefonid:

☎ Kriisiinfotelefonilt 1247 saad käitumisjuhised eriolukorras toimetulekuks ja koroonaviirusega seotud küsimustes (24h, tasuta). 1247 telefoni teel pakutakse ka psühholoogilist esmaabi kõikidele abivajajatele

☎ Tervist puudutavate küsimuste korral helistage perearsti nõuandetelefonile 1220 või +372 634 6630 (saab helistada ka välismaalt).

☎ Hingamisraskuse või õhupuuduse korral tuleb helistada hädaabinumbrile 112.


COVID-19 leviku tõkestamise plaan