Meie Kool

| Ajalugu

Mustamäe Gümnaasium (algselt Tallinna 44. Keskkool) avati 1. septembril 1965.
960 õpilasele ehitatud hoone jäi peagi kitsaks, sest Mustamäe laste arv kasvas kiiresti. Kümmekond aastat oli õpilasi ligi poolteist tuhat, mistõttu õppetöö toimus kahes vahetuses. Paaril õppeaastal õpiti koguni kolmes vahetuses, kusjuures ühes klassis oli sageli üle 40 õpilase. Õppetöö ühes vahetuses algas 1992/93. õppeaastast, mil leiti alglassidele õpperuumid lähedalasuvates lasteaedades.
1993/94. õppeaastast on kooli teeninduspiirkond Tallinna linn.
1995. aastal moodustati kooli hoolekogu. 1996. aastal loodi sihtasutus.
1997/98. õppeaastat alustasime nimega Tallinna Mustamäe Gümnaasium.
Kooli algusaastatel pandi alus tänaseks välja kujunenud õppesuundadele. 1965. aastal alustasid tööd keskkooli keemia süvaõppega klassid. Käesoleval ajal on gümnaasiumiosas keskkonna-loodussuund, kus õpetatakse süvendatult bioloogiat, keskkonnaõpetust, keemiat, geograafiat ja füüsikat. 1968/69. õppeaastal alustas tööd esimene inglise keele süvaõppega klass (1b). Inglise keele süvaõpe jätkub tänini (alates 2. klassist). Sellele vastav õppesuund gümnaasiumiosas on keelesuund. 2001/02. õppeaastal lisandus kolmaski - keele-reaalsuund.
2004/05. õppeaastal renoveeriti koolihoone.
Õpilaste, õpetajate, lapsevanemate ja vilistlaste ühistegevuses püütakse säilitada ja edasi viia parimat, mis iseloomustab meie kooli - kokkukuuluvustunnet, vaimsust ja avatust uuele.


Õpetajad läbi aegade

Kooli kroonika jutustab


1965/1966

1966/1967

1967/1968

1968/1969

1975/1976

1976/1977

1978/1979

1980/1981

1981/1982

1982/1983

1983/1984

1984/1985

1985/1986

1986/1987

1987/1988

1988/1989

1989/1990

1990/1991

1991/1992

1992/1993

1993/1994

1994/1995

1995/1996

1996/1997

1997/1998

1998/1999
br>

1999/2000

2000/2001

2001/2002

2002/2003

2003/2004

2004/2005

2005/2006

2006/2007

2007/2008

2008/2009

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

2018/2019

2019/2020

2020/2021